Wednesday, September 26, 2012

Opel Blitz Afrika Korps 1/48 Italerii 10-502 - Gallery